Velkommen til UFF

Utrykningsfartøyenes Forening

Utrykningsfartøyenes Forening (UFF) er en medlemsorganisasjon av Delta og YS – og er partipolitisk uavhengig.

UFF er stiftet av de sjøansatte, for de sjøansatte i Redningsselskapet og organiserer flest sjøansatte i alle stillingskategorier!

Våre medlemsfordeler:

 • Deltas medlemsgaranti
 • Delta Direkte – rådgivning alle hverdager kl.08-20
 • Tillitsvalgt på arbeidsplassen
 • Problemer på jobb – Du kan få hjelp av advokat
 • Deltas stipendordning: søk stipend til faglig utvikling
 • Yrkesfaglige tilbud
 • Rabatt på forsikring, bank, reiser og kulturtilbud
 •  

Les om alle fordelene her på Delta.no

I tillegg:

 • Årsmøte i UFF vedtar kontigent og evt endringer
 • DU har mulighet til å bidra aktivet ved å delta på årsmøte, stille til valg i styret og når som helst komme med innspill til sittende styre.
 • Hos oss er det DU som bestemmer i hvilen retning vi skal gå og hvilke saker som skal prioriteres, ved å delta på spørreundersøkelser .