Om UFF

Utrykningsfartøyenes Forening

Utrykningsfartøyenes Forening er stiftet av sjøansatte i Redningsselskapet for sjøansatte i Redningsselskapet.

Utrykningsfartøyenes Forening ble stiftet 1. januar 2018. Styret er sammensatt av navigatører og maskinister i Redningsselskapet.

Vi har fokus på den viktige jobben som utføres av redningsskøytene og ambulansebåtene, og vil arbeide aktivt for å få tilført mer statlige midler til drift av skøytene.

Hvem er vi

UFF er sammensatt av et styre, bestående av 6 styremedlemmer og inntil 3 varamedlemmer. Styret består av sjøansatte i Redningsselskapet, i ulike stillinger.

Vårt mål

Vårt mål er rett og slett at vi skal jobbe for at Redningsselskapet skal bli den mest attraktive arbeidsplassen langs norskekysten. Dette i form av å jobbe for gode turnus og lønnsbetingelser, men også bidra til å gjøre arbeidsplassen mer attraktiv for de ansatte.

Hvordan jobber vi

Styret jobber på mandat fra sine medlemmer. Ved å utføre spørreundersøkelser blant dem, danner vi et grunnlag for hvilken retning vi skal jobbe i. I tillegg holder vi årsmøte årlig, der medlemmer av styret er på valg.

I tillegg har vi et tett samarbeid med ledelsen i Redningsselskapet.